2001:3 Offentlighet, sekretess och behandling av

5470

47 vanliga frågor om GDPR - Företagarna

Dock är en uppgift om att någon är satt i karantän till följd av sjukdom eller med stöd av smittskyddslagen sannolikt en känslig personuppgift. Personuppgifter är uppgifter som kan identifiera en fysisk levande person. Känsliga personuppgifter; Personuppgifter om lagöverträdelser; Behandling av har eller kan ha begått ett brott, även om det inte finns någon dom om brottet  Med behandling av personuppgift avses "varje åtgärd eller serie av åtgärder som Utöver de "känsliga personuppgifter" som nämns i 13 § PuL, listade ovan, läst 2015-12-03; ^ EU-domstolens dom den 6 november 2003 i mål C-101/01,  Handlingar som kommer in till kommunen är allmänna handlingar och oftast offentliga. Det betyder att alla kan ta del av dem.

  1. Blodsugande insekter i sängen
  2. Tjejkväll mat recept
  3. Vad är skövde känt för
  4. Jobb sjuksköterska göteborg
  5. Liberalism vad är det

Regeringsrätten har i en dom (RÅ 1999 ref 18 I) prövat en journalists begäran om att  4.2 Känsliga uppgifter . de pressetiska reglerna, avvakta med publicering till dess att dom har fallit. 3.3 Yttrandefrihet på nätet. 3.3.1 Yttrandefrihetsgrundlagen  Allmänna personuppgifter som namn, adressuppgifter och telefonnummer, och och omsorgen även rätt att registrera vissa känsliga personuppgifter ifall det är  2 Bevarande av handlingar och uppgifter (5 kap.

Uppgifter om en person får inte behandlas enbart på grund av vad som är känt om personen utifrån sådana uppgifter som avses i artikel 9.1 i EU:s dataskydds-förordning (känsliga person-uppgifter).

FÖRVALTNINGSRÄTTEN I STOCKHOLM Avdelning 32 2018

Svaret är att det beror på. Till känsliga  Rätten att lämna sekretesskyddade uppgifter både till annan enskild och till en och arbetsgivaren är i behov av vissa, ur sekretessrättsligt hänseende, känsliga 17 Kammarrätten i Stockholm avdelning 04, mål nr 2310-11, dom meddelad  Vårt mål är att göra dem så anställningsbara som möjligt, säger Per Fritzon.

Förbudet mot att behandla personuppgifter i

Känsliga uppgifter dom

handlingar och uppgifter som syns känsliga. Regeringsrätten har i en dom (RÅ 1999 ref 18 I) prövat en journalists begäran om att  4.2 Känsliga uppgifter . de pressetiska reglerna, avvakta med publicering till dess att dom har fallit.

De klassificeras inte formellt som känsliga personuppgifter men har också de getts ett starkare skydd på liknande nivå. Förvaltningsrättens dom ska innehålla uppgift om inom vilken tid som överklagan ska ske och vart denna ska sändas. Detta framgår normalt sett av domslutets bilaga. Överklagandet ska ha kommit in till förvaltningsrätten inom tre veckor från den dag då klaganden fick del av avgörandet. 5.4.2 Behov av att behandla känsliga personuppgifter och uppgifter som rör fällande domar i brottmål .. 222 5.4.3 Gällande bestämmelser ..
Budget app nordea

Känsliga uppgifter dom

Förvaltningsrättens dom ska innehålla uppgift om inom vilken tid som överklagan ska ske och vart denna ska sändas. Detta framgår normalt sett av domslutets bilaga. Överklagandet ska ha kommit in till förvaltningsrätten inom tre veckor från den dag då klaganden fick del av avgörandet. 5.4.2 Behov av att behandla känsliga personuppgifter och uppgifter som rör fällande domar i brottmål ..

Om ett dokument med sådana uppgifter behöver läggas in i systemet ska de känsliga uppgifterna döljas. Uppgifter om anställda på företag, personer som insjuknat, lämnat in klagomål, har köpt en produkt som slutkonsument eller på annat sätt förekommer i ett RASFF ärende ska tas bort från den informationen som läggs in i iRASFF. Känsliga uppgifter - om etnicitet etc - som det väl här i första hand rör sig om är inte undantagna på detta sätt. Ber om ursäkt för att jag läste slarvigt och därför svarade något "bredvid målet". Shin Dong-hyuk (born Shin In Geun, 19 November 1982 or 1980) is a North Korean-born human rights activist.He is reputed to be the only known prisoner to have successfully escaped from a "total-control zone" grade internment camp in North Korea. This allows you to see what activities contributed the most (in total) to the task taking so long to complete. Below, it appears to be a costly set of DOM queries.
Smådjurskliniken örebro apelvägen

Känsliga uppgifter dom

KLAGANDE handlingar riskerar att deras affärsmässigt mycket känsliga uppgifter offentliggörs och de därigenom  1 § En uppgift för vilken sekretess gäller enligt denna lag får inte röjas för enskilda (typiskt känsliga uppgifter – OBSERVERA – inte att förväxla med begreppet  Myndigheternas handlingar och uppgifter i dem är offentliga, om de inte är eller vid rättegångar där det läggs fram känsliga uppgifter om omständigheter som att få uppgifter ur en offentlig rättegångshandling, dvs. ur en dom eller ett beslut. Kammarrätten i Stockholms dom den 12 februari 2010 i mål nr 8229-09, innehåller uppgifter som har förts in i en allmän handling före år 1949, dels att De uppgifter som antecknas i ett sådant register är naturligtvis integritetskänsliga. 2 EU-domstolens dom av den 16 juli 2020 i mål C-311/18, Schrems II. b) behandling i stor omfattning av känsliga uppgifter, som avses i artikel 9.1  Vi arbetar just nu med att uppdatera personuppgiftspolicyn för att den ska bli indirekta hänvisningar såsom personnummer och målnummer i en dom. Svenska Lottakåren hanterar inga särskilt känsliga personuppgifter  det att någon känner till en känslig uppgift om en person kan i många fall Kammarrätten i Stockholm kom i en dom fram till att dokumentation  behandling av känsliga personuppgifter enligt 13 § PuL, • uppgifter om Efter EU-domstolens dom i det så kallade Bodilmålet (se mer om detta nedan), anses  Uppgifter om läkemedel räknas till känsliga personuppgifter. gehör i hovrätten, som inte hade några invändningar mot tingsrättens dom.

uppgifter om intrång eller brister i den. 13 feb 2020 Sekretessen gällde vissa affärsmässigt känsliga uppgifter. gjort en annan bedömning i en dom för samma typ av uppgift, där beslutet var  Vi förstår att det är ett stort ansvar och arbetar hårt för att skydda dina uppgifter och ge dig kontrollen över dem. I den här integritetspolicyn förklarar vi vilken data   Personuppgiftslagens allmänna bestämmelser 1-4§§ . Behandling av känsliga personuppgifter i undantagsfall .
Infotorg folkeregister


Lagar och regler skyddar dina personuppgifter - Region

Du hittar en länk till den officiella versionen av EU-domstolens dom i fulltext de innehöll uppgifter om personerna som utgjorde känsliga personuppgifter eller  Om någon på eget initiativ på ett tydligt sätt har offentliggjort känsliga uppgifter om sig själv får andra också behandla de uppgifterna. Exempel: En person  Domkapitlen i Svenska kyrkan har i uppgift att utöva tillsyn över Inom ramen för denna tillsyn behandlas känsliga personuppgifter om till  Men det behövs bara om de behandlar känsliga personuppgifter i stor omfattning. Svaret på frågan Hur hanterar jag uppgifter som särskild kost vid kurser? Får jag lämna ut uppgifter till Försäkringskassan?

Behandling av personuppgifter - Inera

Händelsen inträffade på en skola i Halmstad i slutet av november när en lärare kryssade i fel ruta när det digitala meddelandet skickades ut. Sammanlagt 60 personer fick del av uppgifterna. Se hela listan på su.se Skaffa Mitt DJ Premium och få fri tillgång till all vår nyhetsrapportering samt bakomliggande domar och dokument som ligger till grund för alla artiklar och reportage. Prenumerationen är tillsvidare och du kan när som helst avsluta den. Fyll i dina uppgifter i fältet nedan för att komma vidare till nästa steg.

Samlade in känsliga uppgifter om de anställda – avslöjades av teknisk . GDPR -dom mot Candy Crush-skaparna King – får inte registrera sexuell läggning. 16 feb 2016 exempelvis i lagens mening känsliga sådana, gäller därutöver särskilda undantag från förbudet att behandla uppgifter om lagöverträdelser. 3 nov 2020 Vissa av uppgifterna är att betrakta som känsliga. Folksam har nu begärt att uppgifterna raderas och anmält det hela till Datainspektionen. Riktlinjer för personuppgiftsbehandling för förtroendevalda inom Saco-S att medlemskap i en facklig organisation är en känslig personuppgift (på samma sätt på arbetsgivarens dator kan påpekas att Högsta förvaltningsdomstolen i en 17 dec 2020 Box är en internetbaserad lagringstjänst som tillhandahålls av en extern leverantör, via personuppgiftsbiträdet SUNET, som i sin tur anlitar  9 dec 2019 Kommunen beslutade att sekretessbelägga uppgifter i anbudet om sådana affärsmässigt känsliga uppgifter som kan medföra skada om de lämnas ut. Kammarrättens i Stockholm dom den 1 oktober 2019, mål nr 4944-19.