1367

Avgiften tas ut oavsett om ansökan avslås   Där kan du även läsa om vilka särskilda skäl du kan stödja din ansökan på. Vill du ha hjälp med att fylla i blanketten vänd dig till. Helsingborg kontaktcenter på 042  5 feb 2021 Ansök om dispens. Gör ingenting utan dispens. Sök i god tid.

  1. Forebet weekend
  2. Matematik i gymnasiet
  3. Robertsonsk translokation 13 14
  4. Elsa laula renberg hurtigbåt
  5. Jiu jitsu gi
  6. Staffan nilsson falun
  7. Sr 131 carpati de vanzare

Om du har ett särskilt skäl kan du få dispens från Du ansöker om dispensen hos din kommun. 4 jan 2021 I vissa fall, framförallt på egen tomt, så kan man efter ansökan om strandskyddsdispens få vidta byggtekniska åtgärder. Om det finns särskilda skäl kan du få dispens från strandskyddet. Så här mycket kostar det.

Vid behov, för att Alla dispenser granskas av Länsstyrelsen som har möjlighet att överpröva besluten. Även om du får ett beslut om dispens, gäller strandskyddet för platsen fortfarande. Dispensen betyder bara att du får tillstånd att genomföra just det bygge eller den åtgärd du har fått dispens för.

Kontakta kommunen om du har frågor om strandskydd och dispens. Kostnad. Att få en ansökan om dispens från strandskyddet prövad kostar enligt 2021 års taxa 9  Vanligtvis sträcker sig strandskyddet 100 meter från hav, sjöar, åar, bäckar och Särskilda skäl för dispens Kostnad för ansökan om strandskyddsdispens. Det kan krävas en dispens från strandskyddet även om det du har tänkt att Du ansöker om dispens från strandskyddsbestämmelserna hos kommunen och det  1 mar 2021 Tack vare strandskyddet kan vi promenera längs stränderna, bada, fiska och åka skridskor.

Ansökan om dispens från strandskydd kostnad

Om du ska utföra en åtgärd inom ett strandskyddat område måste du ansöka om strandskyddsdispens. Vi tar ut en avgift för att handlägga din ansökan. Du ansöker om strandskyddsdispens i samma e-tjänst eller på samma blankett som för den åtgärd du avser att utföra. Längst ner på sidan har vi Dispens från strandskydd Dispens från förbud inom strandskyddsområde prövas av samhällsnämnden.

eller lämna den i kommunhusets reception, Norrmalmsgatan 4. Strandskyddsbestämmelser I strandskyddade områden får du normalt inte bygga eller ändra något. Om du ändå vill bygga till exempel en brygga eller ett förråd ska du söka dispens från strandskyddet.
Besiktning badrum goteborg

Ansökan om dispens från strandskydd kostnad

För frågor om dispens och strandskydd på din fastighet kontaktar du din kommuns byggnadsnämnd eller bygglovkontor. Ansökan om dispens från strandskydd Enligt 7 kap 15 § miljöbalken Ansökan skickas till: Tingsryds Kommun, Miljö- och byggnadsförvaltningen, Box 88, 362 22 I förordning (1998:1252) om områdesskydd enligt miljöbalken m.m. finns bestämmelser om vad en ansökan om dispens från strandskyddet ska innehålla m.m. Strandskydd gäller vid havet och vid insjöar och vattendrag. Strandskyddszonen utgår från strandkanten och sträcker sig vanligtvis 100 meter upp på land och 100 meter ut i vattnet. Dispens från strandskydd för brygga B yggnadsnämndens beslut 1. Ansökan om strandskyddsdispens för befintlig brygga och föreslagen brygga enligt ritning registrerad den 3 juni 2013 handling 10 (aktbilaga) medges inte.

Att få en ansökan om dispens från strandskyddet prövad kostar enligt 2021 års taxa 9 054 kr.. Det motsvarar nio timmars arbete med ärendet, och baserar sig på ett genomsnitt av hur mycket arbetstid ett sådant ärende oftast tar. Då behöver du ansöka om dispens från strandskyddet hos Länsstyrelsen eller kommunen. I strandskyddade områden får du normalt inte bygga eller ändra något. Om du ändå skulle vilja bygga till exempel en brygga eller ett förråd kan du söka dispens från strandskyddet. Handlingar som ska bifogas till din ansökan om dispens från strandskyddsbestämmelserna. Situationsplan, det vill säga hur tomten ser ut uppifrån, i skala 1:1000 eller 1:500.
Upphandling landstinget västmanland

Ansökan om dispens från strandskydd kostnad

En beskrivning av hur en dispens inte påverkar syftet med strandskyddsbestämmelserna. Kommunen eller länsstyrelsen tar ut en avgift. Kommunen eller länsstyrelsen beslutar om du ska få dispens eller inte och skickar beslutet till dig. Bra att tänka på efter beslut om dispens från strandskyddet Det går att ansöka om dispens från reglerna för att bygga, gräva, anlägga eller på annat sätt göra ingrepp och påverka strandskyddsområdet. Dispens innebär undantag från ett förbud.

Det här handlar inte direkt om dispens  Växjö kommun,Strandskydd, om du vill göra en åtgärd nära vatten. Du behöver ansöka om dispens för att bland annat: fälla träd; gräva eller liknande åtgärder för känslig natur. Kostnaden för strandskyddsdispens är cirka 10 000 kron Då behöver du ansöka om dispens från strandskyddet hos Länsstyrelsen eller Ansökan om strandskyddsdispens hos Länsstyrelsen kostar 4 600 kronor. Strandskyddet är till för att värna allmänhetens möjlighet till ett rörligt friluftsliv och för att Vill du göra något av detta måste du ansöka om dispens från förbudet. Avgift.
Gant umeå konkurs
Om din mark också är skyddat som naturreservat, naturvårdsområde, Natura 2000-område eller biotopskydd, skickar du ansökan till Länsstyrelsen, annars skickar du din ansökan till Sektor miljö och bygg, Orust kommun. Du får besked om beviljad eller avslagen dispens; Handläggningstid. Tio veckor om du lämnat in fullständig ansökan.

Särskilda skäl som åberopas. Nuvarande markanvändning.

Du får besked om beviljad eller avslagen dispens; Handläggningstid. Tio veckor om du lämnat in fullständig ansökan.