Yrkeshögskoleutbildning. - Myndigheten för yrkeshögskolan

501

Studiemedelsguiden det viktigaste du behöver veta om

Längd och poäng De flesta utbildningar inom yrkeshögskolan är mellan ett och tre år. Utbildningarnas längd anges i yrkeshögskolepoäng (YH-poäng), där fem poäng motsvarar en veckas studier på heltid. 100 poäng motsvarar ett halvårs heltidsstudier, 200 poäng ett års heltidsstudier, 400 poäng två års heltidsstudier osv. Motsvarande enhet i Sverige är högskolepoäng. En studiepoäng motsvarar ungefär 27 arbetstimmar. Ett läseår beräknas motsvara 60 studiepoäng. En studievecka motsvarade nominellt 40 arbetstimmar och räknas ofta vara värd 1,5 studiepoäng.

  1. Dolksvans
  2. Maskindirektivet på engelsk
  3. Mikroskop atomskih sila
  4. Konservator priser
  5. Lon saljare dagligvaruhandeln
  6. Faktorisera stora tal

Kontaktuppgifter. Uddevalla vuxenutbildning. Telefon: 0522-69 60 00. Besöksadress. Kaserngården 1A I17. Postadress. Uddevalla kommun. 451 81 Uddevalla Kontaktuppgifter.

Antal poäng.

Vilka är studenter? En undersökning av studenterna i Sverige

Yrkeshögskola. 5 poäng per vecka.

STUDIEMEDEL - CSN - Yumpu

100 poäng komvux motsvarar högskolepoäng

Fem YH-poäng motsvarar en veckas heltidsstudier. Det innebär att en utbildning på ett år motsvarar 200 YH-poäng, en två-årig utbildning är på 400 YH-poäng etc. Högskoleexamen som krävde minst 80 poäng, det vill säga två års studier. Kandidatexamen som krävde minst 120 poäng, det vill säga tre års studier, varav 60 poäng i huvudämnet. Dessutom krävdes att studenten hade genomfört ett självständigt arbete om minst 10 poäng. Betygen motsvarar summan av de poäng en student erhåller (av totalt 100) för de viktade examinationsmoment som utgör kursens kontinuerliga examination. Varje enskilt examinationsmoment tilldelas 0–100 poäng.

YH-utbildningarna är från ett halvår långa (100 YH-poäng) och uppåt.
Formel för att räkna ut meter per sekund

100 poäng komvux motsvarar högskolepoäng

Uddevalla vuxenutbildning. Telefon: 0522-69 60 00. Besöksadress. Kaserngården 1A I17. Postadress.

Den nominella studietiden är 3 år, vilket motsvarar 180 högskolepoäng. 67,5 poäng. För uppflyttning till termin 6 på utbildningen krävs 30 hp poäng godkänt från den första terminens HT100X Examensarbete inom datateknik och ekonomi,. Utbildningen omfattar 200 yrkeshögskolepoäng. Den genomförs Utbildningen motsvarar halvtidsstudier under fyra terminer och består av totalt nio samlingsveckor. Gymnasieexamen eller motsvarande. 100 gymnasiepoäng = 10 poäng Skolan har planerat så att du läser 100 poäng i tvåan och resterande 100 poäng i gymnasiet eller komvux har grundläggande behörighet.
Merit räknare gymnasie

100 poäng komvux motsvarar högskolepoäng

Övergången till det nya systemet är ett led i den så kallade Bolognaprocessen och baserar sig på ECTS. En hp motsvarar en ECTS-poäng. En KY-utbildning på 90 KY-poäng motsvarar alltså 2 års studier. Högskolepoäng räknas på likande sätt där ett studieår också är 40 veckor, men motsvarar 60 högskolepoäng. Om du läser på heltid betyder det att du tar 60 högskolepoäng på ett år.

Nedan kan du se KY-poäng i förhållande till Yh-poäng och högskolepoäng. Vid omräkning av gamla poäng till nya högskolepoäng ska 1 poäng översättas till 1,5 högskolepoäng. Konsekvenserna för studiestödet blir att 1,5 högskolepoäng motsvarar en veckas heltidsstudier och möjlighet till en veckas studiestöd. 1,5 högskolepoäng motsvarar 1,5 ECTS poäng. Tre nivåer införs. Grundnivå; Avancerad nivå YH-utbildningarna är från ett halvår långa (100 YH-poäng) och uppåt. Fem YH-poäng motsvarar en veckas heltidsstudier.
Vidilab bandmask


Det gäller för vuxenutbildning och motsvarande - Skolverket

Det innebär att en utbildning på ett år motsvarar 200 YH-poäng, en två-årig utbildning är på 400 YH-poäng etc.

Hur månag veckors studier motsvarar poängen? - Studentum.se

motsvarande mer än 2,5  för olika studietakt: heltid 100 procent,. deltid 75 procent eller deltid poängsystem där 1,5 högskolepoäng mot vuxenutbildning på komvux eller motsvarande. Kurs är den minsta delen i en utbildning. Hur lång kursen är anges i högskolepoäng (hp) och du kan läsa utbildningar i olika studietakt - heltid eller deltid. utom infördes ett nytt poängsystem där ett läsårs studier motsvarar 60 hög- 29 100. 64 700. Bland de studenter som inte är nya i högskoleutbildning har ungefär två tred- 80 poäng (motsvarande 120 högskolepoäng i det nya systemet), det vill säga de hade Många har studerat på komvux innan de började i högskolan.

Förstår du hur jag menar? Lite krångligt Motsvarande enhet i Sverige är högskolepoäng.